Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Selskap som leverer RF-1215 «Selskapsmeldingen for selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS mv.)» skal levere RF-1233 som vedlegg til selskapsmeldingen.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.