Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakares felles regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har et ubegrenset ansvar for virksomhets samlede forpliktelser, skal levere selskapsmelding.

Skjemaet for inntektsåret 2016 er ikke lenger tilgjengelig på skatteetaten.no. Skjemaet for 2017 blir tilgjengelig i februar 2018.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.