Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakares felles regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har et ubegrenset ansvar for virksomhets samlede forpliktelser, skal levere selskapsmelding.

RF-1215 blir derfor utfylt for:

  • ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)
  • ansvarlig selskap med proratarisk (delt) ansvar (DA)
  • indre selskap
  • kommandittselskap (KS)
  • partrederi (PR), og
  • tilsvarende utenlandsk selskap som driver virksomhet som er skattepliktig i Norge.

Også sameie blir regnet som selskap og deltakerliknes hvis sameiet driver virksomhet for eiernes felles regning og risiko.

Mer informasjon om RF-1215 finner du i RF-1216 «Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap (KS, ANS mv.) (RF-1215)»

Som vedlegg til selskapsmeldingen plikter selskapet å sende inn:

- RF-1233 «Selskapets melding over deltakerens inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting» for hver enkelt som har vært deltaker i løpet av inntektsåret og

- Næringsoppgave, dvs. RF-1175 «Næringsoppgave 1» eller RF-1167 «Næringsoppgave 2)».

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.