Skattemelding for aksjeselskap mv.

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Tell a friend

Tell a friend

Skattemeldingen og pliktige vedlegg skal leveres elektronisk av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

Skattemeldingen leveres innen 31. mai.

Skjemaet for inntektsåret 2016 er ikke lenger tilgjengelig på skatteetaten.no. Skjemaet for 2017 blir tilgjengelig i februar 2018.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.