Skattemelding for aksjeselskap mv.

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Tell a friend

Tell a friend

Skattemeldingen og pliktige vedlegg skal leveres elektronisk av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

Skattemeldingen leveres innen 31. mai.

Selskaper som ikke hadde noen aktivitet i 2016 må likevel levere følgende skjema:

Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller internasjonal regnskapsstandard (IFRS), skal levere Næringsoppgave 2 som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmelding.

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Guidelines for completion

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.