Skattlegging av vannkraftverk

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

RF-1153 skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsopp av de som har vannkraftverk med påstemplet merkeytelse 5 500 kVA eller mer.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

I RF-1153 spesifiserer en grunnrenteinntekt, naturressursskatt og eiendomsskattegrunnlag.

Del 3 i skjemaet fylles bare ut for kraftverk med påstemplet merkeytelse 10 000 kVA eller mer.

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Guidelines for completion

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.