Søknad om endring av/krav om forskuddsskatt for upersonlige skattytere

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Upersonlige skattytere som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Du kan endre forskuddskatten fra midten av januar til september.

Skjemaet er ikke tilgjengelig før i januar neste år

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.