Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter

Form Gjelder for inntektsåret 2017

  • Print

Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Fristen for å søke går ut 31. mai.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.