Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Tell a friend

Tell a friend

Skjemaet skal leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven, og som har poster i balansen i næringsoppgaven hvor de regnskapsmessige verdier er forskjellig fra de skattemessige.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.