Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Oppgaven skal leveres av deltakere i ansvarlig selskap m.v. i skogbruk og reindrift, med utgangspunkt i Næringsoppgave 1, samt det spesielle tilleggsskjemaet RF-1177.

Skattytere som benytter Næringsoppgave 2,  med RF-1177 som vedlegg, må foreta visse tilpasninger.

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.