Drosje- og godstransportnæring

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Dette skjemaet skal leveres av foretak som transporterer med budbil. Det samme gjelder foretak som driver lastebilnæring eller har løyve for persontransport utenfor rute. 

Du leverer skjemaet som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.