Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

RF-1269 skal leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen av foretak som utarbeider årsregnskapet etter IFRS eller forenklet IFRS. Noen foretak bruker disse internasjonale regnskapsstandardene i stedet for regnskapslovens alminnelige regler

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.