Landbruk

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Har du bokføringsplikt og driver jordbruk, gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring eller reindrift, skal du levere RF-1177 som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk.

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Guidelines for completion

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.