Næringsinntekt skattlagt i utlandet

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

RF-1149 skal fylles ut som et tillegg til RF-1145 og RF-1147. Tilleggsskjemaet (RF-1149) skal fylles ut av enkeltpersonforetak, selskap med deltakerfastsetting og aksjeselskap mv. som krever fradrag i norsk skatt for betalt skatt i utlandet for næringsvirksomhet i utlandet og som leverer næringsoppgave.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk.

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.