Uttak fra norsk område for skattlegging

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

RF-1109 leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgaven.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk.  

I skjemaet fører du beregnet gevinst og tap ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde i inntektsåret, samt opplysninger om tidligere uttatte eiendeler og forpliktelser.

Gevinst eller tap tilsvarer differansen mellom eiendelens markedsverdi og skattemessig verdi på tidspunktet for uttak.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.