Varelager i landbruk

Form

  • Print

Meldingen kan brukes for å få en oversiktlig varelagerliste med oppstilling over dyrestatus og øvrig varelager ved årets slutt, inklusive endringer i året. Skjemaet er ikke pliktig vedlegg til skattemeldingen.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.