Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Skjemaet skal leveres av alle som eier vannkraftverk.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.