Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Avskrivingsskjemaet skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen av alle som krever fradrag for avskrivinger etter petroleumsskatteloven § 3 b.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.