Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Avskrivingsskjemaet skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen av alle som krever fradrag for avskrivinger etter petroleumsskatteloven § 3 b.

Skjemaet for inntektsåret 2016 er ikke lenger tilgjengelig på skatteetaten.no. Skjemaet for inntektsåret 2017 blir tilgjengelig i februar 2018.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.