Beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak på Svalbard

Form Applies to the tax year 2016

  • Print

Skjemaet Beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak (RF-1341) skal leveres av eiere av enkeltpersonforetak som vedlegg til skattemeldingen. Skjemaet skal leveres av de som har inntekt fra enkeltpersonforetak som er skattepliktig til Svalbard.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. Frist for levering av skjemaet er den samme som fristen for levering av skattemeldingen.

Ved utfylling av næringsoppgave 1,2 eller 3 må inntekten fordeles mellom næringene i post 0402. I beskrivelse av næring oppgis Svalbard. RF-1341 er et nytt skjema for utfylling i Altinn fra 2016. For 2016 er dette skjemaet ikke tilpasset næringsoppgaven. Det kreves derfor at Personinntekt for enkeltpersonforetak (RF-1224) må fylles ut. Det betyr at du for inntektsåret 2016 må levere både RF-1224 og RF-1341. Skattekontoret vil sørge for at det ikke blir dobbel fastsetting.

Har du spørsmål til utfyllingen? Kontakt Svalbard skattekontor.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.