Erklæring om avgiftsfritt kjøp av avgiftspliktige varer

Form

  • Print

Kjøper fyller ut erklæringen i ett eksemplar ved kjøp av varer fra registrert virksomhet. Selger oppbevarer erklæringen sammen med fakturaen som bilag til avgiftsregnskapet.

Når du søker refusjon av betalt avgift, skal du legge ved erklæringen.

Erklæringen kan benyttes ved avgiftsfritt kjøp eller ved kjøp med redusert sats, av følgende varer:

  • Alkohol
  • Alkoholfrie drikkevarer mv
  • Sjokolade- og sukkervarer mv
  • Mineralolje
  • Bensin
  • Sukker

Betale og rapportere særavgifter

Les mer om å betale og rapportere særavgifter.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.