Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger

Form Gjelder for inntektsåret 2017

  • Print

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å opprette et nasjonalt register for offentlig støtte for støttetildelinger over 500 000 euro. Skatte- og avgiftsreduksjoner er å anse som offentlig støtte.

For å oppfylle forpliktelsene må RF-1354  leveres av foretak som får skatte- eller avgiftsreduksjoner når ikke støtten fremgår av annen rapportering til Skatteetaten.

Registeret skal bidra til at opplysningene om offentlig støtte er offentlig tilgjengelig og slik sikre et konkurransedyktig indre marked.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.