Rapportering av oljesalg og beregning av normprisinntekt

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Normpris skjemaet skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen av alle som har oljesalg i inntektsåret.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.