Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Skattemeldingen leveres innen 30. april. Søknad om utsatt levering må være bekreftet av Oljeskattekontoret innen leveringsfristen.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Guidelines for completion

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.