Meld inn bruk av utenlandsregistrert leiebil

Form

  • Print

Du kan bruke utenlandsk leiebil i Norge i inntil 42 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Perioden på 42 dager kan deles opp.

Før du tar med bilen til Norge, må du melde fra.

Alle som står oppført som sjåfør i leiekontrakten må registrere seg.

Du kan ikke benytte denne ordningen hvis

  • leieavtalen inneholder en kjøpsopsjon
  • du har leid kjøretøyet av privatperson

Du kan selv endre opplysningene etter at skjemaet er sendt inn. Ordningen gjelder for alle typer kjøretøy, også tilhengere og campingvogner.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.