Nordisk overenskomst om oppkreving og overføring av skatt (trekkavtalen)

Trekkavtalen er en avtale mellom de nordiske land som omhandler innbetaling av forskuddstrekk og overføring av innbetalt skatt.

Avtalen kan brukes på skatt på arbeidsinntekter, pensjons- og trygdeutbetalinger og overføring av selskapsskatt.

Forskuddstrekk bare i en stat
Formålet med avtalen er å gi klarhet mellom de nordiske lands skattemyndigheter slik at forskuddstrekk bare foretas i en stat, enten bostedsstaten eller arbeidsstaten. Man ønsker at forskuddstrekket skal ligge i den staten som mest sannsynlig skal skattlegge inntekten etter skatteavtalen.

Mer informasjon
Se informasjon om avtalen under. Du kan også gå inn på www.nordisketax.no.

Medlemsavgift til folketrygden (trygdeavgift) omfattes ikke av den nordiske trekkavtalen.  Her finner du mer informasjon om trygdeavgift.Transcript from http://www.skatteetaten.no/en/International-pages/Felles-innhold-benyttes-i-flere-malgrupper/Articles/NORDISK-OVERENSKOMST-OM-OPPKREVING-OG-OVERFORING-AV-SKATTTREKKAVTALEN/