Skattekortet for 2018 inneholder én eller flere trekkoder som arbeidsgiver/pensjonsutbetaler skal trekke etter. Det er fem trekkoder for lønn og én for pensjon.

Tax deduction card and advance tax

  • Print