Lovspeil - merverdiavgift

Published: 11/03/2010

  • Print

Lovspeilet vedlegges i to deler : fra ny merverdiavgiftslov til gammel lov, og fra loven fra 1969 til den nye loven.

Vedlegg

 Fra ny merverdiavgiftslov til merverdiavgiftsloven 1969

 Fra merverdiavgiftsloven 1969 til ny merverdiavgiftslov