Car allowance (distance-based allowance)

Rate

  • Print

Tell a friend

Tell a friend

Employers can pay a distance-based allowance to their employees for work-related travel by private car. You need to pay tax on a small part of this allowance. 

The rate applies for the income year 2018

If you need rates for the tax return, you must check the rates for 2016

By "income year", we mean the year in which the income or expense arises. The rates for the income year are used in the tax return and tax calculation.


By "assessment year", we mean the year after the income year and in which the tax return for the income year must be submitted/checked and the tax calculated.

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2018 

3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde*. 

Skattefri sats gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

 

*  «Statens sats for kjøregodtgjørelse» som du finner i Statens reiseregulativ er  4,10 kroner per kilometer, opp til 10 000 km. For bosatte i Tromsø gjelder en tilleggssats på 0,10 kroner per kilometer - totalt 4,20 kroner per kilometer. 

Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 60 ørene du får betalt per kilometer.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.