Car rates - company cars where the benefit is not in proportion to the list price

Rate

  • Print

Tell a friend

Tell a friend

The rate applies for the income year 2018

If you need rates for the tax return, you must check the rates for 2016

By "income year", we mean the year in which the income or expense arises. The rates for the income year are used in the tax return and tax calculation.


By "assessment year", we mean the year after the income year and in which the tax return for the income year must be submitted/checked and the tax calculated.

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 54 000 for inntektsåret 2018, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvis standardfordelen basert på listepris blir for høy, eller for lav.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.