Faktor for oppjustering av eierinntekter

Rate

  • Print

Utbytte og andre eierinntekter som du fører i skattemeldingen fra og med inntektsåret 2016, oppjusteres med faktortall.

The rate applies for the income year 2018

If you need rates for the tax return, you must check the rates for 2017

By "income year", we mean the year in which the income or expense arises. The rates for the income year are used in the tax return and tax calculation.


By "assessment year", we mean the year after the income year and in which the tax return for the income year must be submitted/checked and the tax calculated.

Skatteetaten oppjusterer skattepliktig utbytte, utdeling fra selskap med deltakerfastsetting, gevinst eller tap som du fører i skattemeldingen. Du justerer altså ikke tallene selv.

Faktortall

Faktortallet for inntektsåret 2018 er 1,33.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.