Vektårsavgift

Rate

  • Print

Tell a friend

Tell a friend

Faktura for vektårsavgift blir sendt ut to ganger i året. Les mer om å betale vektårsavgift.

Vektårsavgift 2017

If you need rates for the tax return, you must check the rates for 2016

Vektårsavgiften skal betales fra den måneden du registrerer kjøretøyet. Faktura blir sendt ut to ganger i året, og blir sendt til den som står som eier av kjøretøyet.

Motorkjøretøy

Avgiftsgruppe Luftfjæring Annet fjæringssystem
2 eller flere aksler    
7 500 - 11 999 kg 457 kroner 457 kroner
2 aksler    
12 000 - 12 999 kg 457 kroner 819 kroner
13 000 - 13 999 kg 819 kroner 1 463 kroner
14 000 - 14 999 kg 1 463 kroner 1 870 kroner
15 000 kg og over 1 870 kroner 3 655 kroner
3 aksler    
12 000 - 14 999 kg 457 kroner 457 kroner
15 000 - 16 999 kg 819 kroner 1 087 kroner
17 000 - 18 999 kg 1 087 kroner 1 754 kroner
19 000 - 20 999 kg 1 754 kroner 2 137 kroner
21 000 - 22 999 kg 2 137 kroner 3 046 kroner
23 000 kg og over 3 046 kroner 4 482 kroner
Minst 4 aksler    
12 000 - 24 999 kg 2 137 kroner 2 161 kroner
25 000 - 26 999 kg 2 161 kroner 3 117 kroner
27 000 - 28 999 kg 3 117 kroner 4 679 kroner
29 000 kg og over 4 679 kroner 6 722 kroner

 

Vogntog (kombinasjoner av kjøretøy)

Avgiftsgruppe Luftfjæring Annet fjæringssystem
2 + 1 aksler    
7 500 - 13 999 kg 457 kroner 457 kroner
14 000 - 15 999 kg 457 kroner 457 kroner
16 000 - 17 999 kg 457 kroner 620 kroner
18 000 - 19 999 kg 620 kroner 828 kroner
20 000 - 21 999 kg 828 kroner 1 331 kroner
22 000 - 22 999 kg 1 331 kroner 1 588 kroner
23 000 - 24 999 kg 1 588 kroner 2 500 kroner
25 000 - 27 999 kg 2 500 kroner 4 034 kroner
28 000 kg og over 4 034 kroner 6 741 kroner
2 + 2 aksler    
16 000 - 24 999 kg 807 kroner 1 271 kroner
25 000 - 25 999 kg 1 271 kroner 1 798 kroner
26 000 - 27 999 kg 1 798 kroner 2 430 kroner
28 000 - 28 999 kg 2 430 kroner 2 839 kroner
29 000 - 30 999 kg 2 839 kroner 4 367 kroner
31 000 - 32 999 kg 4 367 kroner 5 883 kroner
33 000 kg og over 5 883 kroner 8 693 kroner
2 + minst 3 aksler    
16 000 - 37 999 kg 4 773 kroner 6 467 kroner
38 000 - 40 000 kg 6 467 kroner 8 625 kroner
over 40 000 kg 8 625 kroner 11 550 kroner
Minst 3 + 1 aksler    
16 000 - 24 999 kg 807 kroner 1 271 kroner
25 000 - 25 999 kg 1 271 kroner 1 798 kroner
26 000 - 27 999 kg 1 798 kroner 2 430 kroner
28 000 - 28 999 kg 2 430 kroner 2 839 kroner
29 000 - 30 999 kg 2 839 kroner 4 367 kroner
31 000 - 32 999 kg 4 367 kroner 5 883kroner
33 000 kg og over 5 883 kroner 8 693 kroner
Minst 3 + 2 aksler    
16 000 - 37 999 kg 4 273 kroner 5 756 kroner
38 000 - 40 000 kg 5 756 kroner 7 784 kroner
over 40 000 kg 7 784 kroner 11 294 kroner
Minst 3 + minst 3 aksler    
16 000 - 37 999 kg 2 628 kroner 3 084 kroner
38 000 - 40 000 kg 3 084 kroner 4 377 kroner
over 40 000 kg 4 377 kroner 6 700 kroner

 

Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Vekt og avgasskravnivå (EURO-standarden). Alle summer er oppgitt i kroner.

Vektklasser Ingen I II III IV V VI + 0-utslipp
7 500 - 11 999 kg 5 853 3 253 2 276 1 386 729 456 114 0
12 000 - 19 999 kg 9 603 5 337 3 731 2 276 1 202 745 187 0
20 000 kg og over 17 075 9 781 6 937 4 169 2 201 1 368 343 0

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.