Endring av organisasjonsform

  • Print

Endring av organisasjonsform (omdannelse) fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap kan skje skattefritt dersom noen vilkår er oppfyllt.

  • Du som eier av enkeltpersonforetaket må etter omdannelsen sitte med 100 % av aksjene (eierandelene) i det nye selskapet.
  • Alle eiendeler i enkeltpersonforetaket overføres til det nye selskapet.

Du kan endre selskapsform gjennom Samordnet registermelding.
Les mer om endring av selskapsform på Altinn.no.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.