Nyhetsbrevet Skatteinfo

  • Print

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner. Skrivet kommer ut cirka én gang i måneden.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.