If you are notified that there has been a change of tax deduction card on an employee, you must retrieve the new tax deduction card.

Varslingsfunksjonalitet når ansatte endrer skattekort er inntil videre skrudd av.
Du vil ikke få beskjed om å hente nye skattekort. Du bør før utbetaling alltid forespørre om endrede skattekort.

Employers: Order electronic tax deduction cards

  • Print