• Print

Slik avslutter du en Norsk filial av utenlandsk foretak (NUF).

Før oppløsning av foretaket er det plikt om å kreve forhåndsfastsetting.

Styret for foretaket skal da sende inn skattemelding over den inntekt og formue som kreves forhåndsfastsatt. Det er inntekten frem til den endelige oppløsningsdagen som skal kreves forhåndsfastsatt.

Foretak som ikke lenger driver næringsvirksomhet i Norge eller er avviklet i henhold til hjemlandets lovgivning, plikter å melde sletting til Foretaksregisteret.

Det er de samme skatteregler som gjelder for den norske filialen som for selskapstypen det er en del av.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.