Tolk og oversettelsetjenester

  • Print

Vi har utarbeidet to veiledningsbrosjyrer for tolker. Èn om hva du som tolk må passe på som selvstendig næringsdrivende, og èn om regler for merverdiavgift og dokumentasjon etter oppdrag. Vi har også utarbeidet et informasjonsskriv om merverdiavgift på oversettelsestjenester.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.