Steg for steg (Offentlig støtte)

  • Print

Denne steg for steg veiledning skal hjelpe deg som støttemottaker å rapportere din offentlige støtte. Veilederen dekker eventuelle skatte- og avgiftsfordeler din virksomhet mottar under Skatteetatens støtteordninger.

Start

In this step by step guidance, you can read about which enterprises are covered by the reporting obligations implementing CRS and FATCA as financial institutions, the exceptions that apply, and what obligations financial institutions have. We have also summarised what must be reported and how this can be done.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.