Slik fører du aksjer og andre verdipapirer i skattemeldingen

Published: 29/03/2017

  • Print
Steg
  1. 1Start
  2. 2Er obligasjonen i en annen valuta enn NOK?

Er obligasjonen i en annen valuta enn NOK?

Velg om obligasjonen er i en annen valuta enn norske kroner.

Forrige