Slik fører du aksjer og andre verdipapirer i skattemeldingen

Published: 29/03/2017

  • Print
Steg
  1. 1Start
  2. 2Er opsjonene anskaffet via en norsk tilbyder?

Er opsjonene anskaffet via en norsk tilbyder?

Er opsjonene handlet via en norsk bank, megler eller annen tilrettelegger?

Forrige