Slik fører du aksjer og andre verdipapirer i skattemeldingen

Published: 29/03/2017

  • Print
Steg
  1. 1Start
  2. Svarside

Fradrag for kostnader pådratt ved svindel

For privatpersoner foreligger det som utgangspunkt fradragsrett for tap når dette er pådratt som et ledd i å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 6-1

For mer detaljert informasjon om rettighet til tapsføring i skattemeldingen se SkatteABC.

For ytterligere pressisering se Skattedirektorates uttalelse om fradrag for kostnader pådratt ved svindel og Skattedirektorates kommentar til Høyesteretts dom om svindel av 20. november 2009.

For å kreve fradrag for tap som er pådratt ved svindel må man legge ved en merknad i Skattemeldingen hvor man beskriver grunnlaget for det ønskede fradraget.

Informasjon om veiviseren

Veiviseren gir hjelp til å fylle ut skattemeldingen knyttet til finansielle produkter. Fordi ikke alle dine skattemessige forhold er vurdert, er informasjonen ikke et bindende svar fra oss. Skatte-ABC beskriver hele regelverket.

Kan innholdet bli bedre?

Du kan hjelpe oss med å gjøre innholdet bedre ved å sende oss en melding.

Forrige