Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Slik fører du aksjer og andre verdipapirer i skattemeldingen

Published: 29/03/2017

  • Print

Tell a friend

Tell a friend

Her får du vite hvordan du fyller ut skattemeldingen dersom du eier, har eid eller handlet verdipapirer (aksjer, obligasjoner, opsjoner, valutalån, valuta eller fond). Les mer om veiviseren.