Slik fastsetter du inngangsverdien

  • Print

Aksjonærer i aksje- og allmennaksjeselskap skal oppgi sin inngangsverdi på aksjene for at Skatteetaten skal kunne fastsette et skjermingsgrunnlag som gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og som gir grunnlag for eventuell fremtidig gevinst-/tapsberegning ved realisasjon av aksjer.

Oversikten nedenfor gir informasjon om hvordan inngangsverdien for aksjer i norske selskaper fastsettes i ulike tilfeller.

Contents

Kapitalnedsettelse ved nedskrivning av aksjens pålydende, men uten tilbakebetaling til aksjonærene

Hvor kan du finne ut om du har aksjer i et selskap som har foretatt denne type kapitalnedsettelse?

Det skal foreligge melding til Foretaksregisteret, og kapitalnedsettelsen vil være registrert der. Man kan også finne beretning om kapitalnedsettelse i styreprotokoll og generalforsamlingsvedtak.

Hvordan påvirker denne type kapitalnedsettelse inngangsverdien?

Slik hendelse er uten betydning for aksjenes inngangsverdi. Inngangsverdien er i behold uforandret.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.