Slik fastsetter du inngangsverdien

  • Print

Aksjonærer i aksje- og allmennaksjeselskap skal oppgi sin inngangsverdi på aksjene for at Skatteetaten skal kunne fastsette et skjermingsgrunnlag som gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og som gir grunnlag for eventuell fremtidig gevinst-/tapsberegning ved realisasjon av aksjer.

Oversikten nedenfor gir informasjon om hvordan inngangsverdien for aksjer i norske selskaper fastsettes i ulike tilfeller.

Contents

Skattefri omdanning fra enkeltmannsforetak eller ansvarlig selskap til aksjeselskap

Enkeltmannsforetak og ansvarlige selskap kan overføre virksomhet til et nystiftet aksjeselskap mot vederlag i aksjer i selskapet. Når reglene i skatteloven § 11-20 med forskrift følges, kan dette skje uten beskatning av eier av enkeltmannsforetak eller ansvarlig selskap.

Hvor kan du finne ut om du har aksjer som er anskaffet ved omdannelse?

Eier av enkeltmannsforetak/ansvarlig selskap har ved omdannelsen stiftet et nytt aksjeselskap. Dokumenter som skal foreligge ved stiftelsen, vil vise hva som har skjedd.

Hvordan bestemmes inngangsverdien i et slikt tilfelle?

Verdier som er overført, vil fremgå av balansen for det gamle foretaket ved omdanningen og balansen for aksjeselskapet ved stiftelsen.

Ved skattefri omdanning fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap, skal inngangsverdien på aksjene settes til de skattemessige nettoverdier som er overført.
Ved skattefri omdanning fra deltakerlignet selskap skal inngangsverdien på andelene videreføres som inngangsverdi på aksjene. Eventuell utbetaling fra aksjeselskapet til de tidligere eierne i forbindelse med omdanningen, kommer til fradrag i inngangsverdien.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.