Slik fastsetter du inngangsverdien

  • Print

Tell a friend

Tell a friend

Aksjonærer i aksje- og allmennaksjeselskap skal oppgi sin inngangsverdi på aksjene for at Skatteetaten skal kunne fastsette et skjermingsgrunnlag som gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og som gir grunnlag for eventuell fremtidig gevinst-/tapsberegning ved realisasjon av aksjer.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.