Eksempler på RF-1088

  • Print

Her finner du eksempler på hvordan skjermingsfradrag, skattepliktig utbytte og gevinst mv. beregnes. Eksemplene viser hvordan beløpene blir presentert i ”Aksjeoppgaven” (RF-1088).

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.