Avgifter ved kjøp av varer fra utlandet

  • Skriv ut

Når du importerer varer, skal du betale toll og avgifter. Hvordan du skal betale er avhengig av om du er en virksomhet som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og om du er registrert for særavgifter eller ikke.

Privatperson?

Som privatperson betaler du alle avgiftene til den som frakter varen for deg eller til Tolletaten.

Merverdiavgift

I de aller fleste tilfeller skal du betale merverdiavgift når du importerer varer til Norge.

Særavgifter

En særavgift er en skatt som legges på import, produksjon eller omsetning av enkelte varer. Særavgiftene betales av produsent eller importør.

Disse varene må du betale særavgift på når du importerer:

Tollkreditt og dagsoppgjør

  • Tollkreditt er en kreditt som gis til virksomheter som importerer varer fra utlandet. Med tollkreditt får du utsatt betalingsfrist, og betaler toll og særavgifter samlet hver måned.
  • Dagsoppgjør er en oppgjørsordning der tolldeklarasjoner som er levert i løpet av en dag, betales samlet påfølgende virkedag etter fortolling. Dagsoppgjør kan bare gis til speditører som fortoller varer på vegne av andre.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.