Kassasystem

  • Skriv ut

Fra 1. januar 2017 er det bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system.

Hvorfor nytt regelverk for kassasystemer?

Det har hittil blitt stilt få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. Skatteetaten har ved kontroller avdekket kassaapparater satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Det nye regelverket vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Målet er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.

Liste over kassasystem

Her finner du liste over kassasystemer som din leverandør har erklært er i samsvar med regelverket. Vi vil daglig overføre informasjon fra innsendte skjema.

Slik erklærer du kassasystemet ditt til å være i samsvar med regelverket (systemleverandører)

Du som er systemleverandør må logge inn i Altinn og sende inn skjemaet Systemleverandørers produkterklæring av kassasystemer - RF-1348 for å bekrefte at kassasystemet er i samsvar med kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Dersom du som leverandør av kassasystemet ikke leverer produkterklæring, eller kassasystemet ikke oppfyller kravene, kan skattekontoret ilegge deg et overtredelsesgebyr. Se kassasystemlova § 8.

Tekniske krav

Skatteetaten stiller bestemte tekniske krav til utformingen av kassasystemer. For beskrivelser og dokumentasjon av de tekniske kravene (som Skatteetaten stiller til kassasystemer), se vår samleside.  Her finner du blant annet opplysninger om dokumentasjon og kodeliste for standard eksport-XML (SAF-T) og digital signatur.

Aktuelle lenker

Endringer i bokføringsforskriften som følge av nye kassasystemregler

Egenutviklede kassasystemer

Les Skattedirektoratet uttalelse om kredittsalg i lys av den nye kassasystemloven

Oppdatert kassasystemforskrift av 6. juli 2016

Leverandøren av programvaren sitt ansvar

Spørsmål og svar om kassasystemer

Kontakt og informasjon

Vi holder samlinger for systemleverandører på følgende tidspunkter:

  • 14.desember kl 12:00-14:00
  • 7. februar kl 12:00-14:00

Påmelding og spørsmål kan rettes til: kassasystemprosjektet@skatteetaten.no.

Påmeldinger vil ikke bli bekreftet.

Alle samlinger holdes i Skatteetatens lokaler på Helsfyr i Oslo, Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.