Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

  • Skriv ut

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen, som erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.

Frister og levering er som før

Du kan levere mva-meldingen på fil eller registrere den direkte i Altinn. Frister for innlevering og betaling endres ikke.

  • Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave.
  • Den nye mva-meldingen gjelder transaksjoner fra 1.1.2017.

Tilpass regnskapet

Siden mva-meldingen har flere og andre poster enn dagens omsetningsoppgave, kan det hende du må ta i bruk nye mva-koder eller konti i regnskapet, slik at tallene du bokfører blir spesifisert på riktig post i mva-meldingen. Du finner mer informasjon om mva-koder og konti under Veiledning og hjelp.

Har du et regnskapssystem, vil systemleverandøren informere deg om hvordan du skal gjøre dette. Sjekk om du må ha ny versjon av regnskapssystemet.

Har du ikke regnskapssystem, oppretter du selv nødvendige konti i regnskapet ditt. Ta utgangspunkt i mva-meldingen for å se hvordan avgiftsgrunnlag og avgift skal spesifiseres.

Kjøper du varer fra utlandet?

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir virksomheten plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift. Fra 2017 inngår innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen i stedet for i tolldeklarasjonen.

Nytt: Du får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten på innførselsmerverdiavgift. Mva-grunnlaget og merverdiavgiften er heller ikke oppgitt i tolldeklarasjonen lenger.

Virksomheten må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen. Merk at du må bruke tolldeklarasjonen, ikke varefaktura.

Finn ut mer under "Spørsmål og svar" og "Veiledning og hjelp" på denne siden.

Dette blir som før:

  • Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering som i dag.
  • For virksomheter som ikke er mva-registrert, og privatpersoner, skal innførselsmerverdiavgift som i dag oppgis på tolldeklarasjonen og betales ved fortolling.

Slik blir de nye mva-meldingene:

RF-0002 Skattemelding for mervediavgift - alminnelig næring IbanSwift

RF-0004 Skattemelding for merverdiavgift - primærnæring IbanSwift

RF-0005 Skattemelding for merverdiavgift - omvendt avgiftsplikt

RF-0009 Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Speil mellom omsetningsoppgaven og mva-meldingen, post for post

Informasjonsbrev til alle mva-registrerte virksomheter

Gå til altinNett

Er du regnskapssystemleverandør finner du nyttig informasjon på området for sluttbrukersystemleverandører.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.