Særavgifter

  • Skriv ut

Har du førespurnader om særavgifter?

Du kan bruke kontaktskjemaet dersom du skal ...

  • søkje om omsetjing av alkoholhaldige drikkevarer
  • melde frå om destruksjon av varer
  • registrere verksemd som særavgiftspliktig
  • søkje refusjon av særavgifter

Ynskjer du å klaga på både merverdiavgift og særavgift, vel du særavgift i skjemaet.

Du kan lese meir om ...

Dersom det ikkje er mogeleg for deg å logge deg inn for å sende oss ein e-post, kan du sende oss ein førespurnad her.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.