Bestill time på skattekontoret

  • Skriv ut

Nå kan du bestille time på førehand hjå skattekontora

Førespurnader som krev ID-kontroll er dei einaste sakene som krevjer personleg oppmøte på eit skattekontor

Skulle du likevel ønske å snakke med oss personleg om skatt, avgift og folkeregistrering, kan du bestille time.

Vi tilbyr både drop-in og timebestilling på skattekontora.

Vi gjer oppmerksam på at bestilte timar vil prioriterast og gje kortare ventetid ved kø.

Du kan bestille time for neste dag frem til kl. 24.00. Etter kl. 24.00 kan du bestille time frå andre etterfølgjande dag. Time kan bestilles inntil 14 dagar frem i tid.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.