Skattehjelpen

  • Skriv ut

Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som hjelper skattebetalere som ikke er i stand til å oppfylle skatteforpliktelsene sine eller ivareta rettighetene sine, til å betale riktig skatt.

Skattebetalere som på grunn av en særlig vanskelig livssituasjon ikke er i stand til å oppfylle skatteforpliktelsene sine eller ivareta rettighetene sine, kan få hjelp av Skatteetaten til dette.

De som får tilbud om hjelp gjennom Skattehjelpen, får personlig oppfølging og kontakt. Målet er å finne løsninger innenfor regelverket som kan forbedre situasjonen og gjøre skattebetaleren i stand til å betale riktig skatt. Hver enkelt sak blir vurdert individuelt.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på 800 80 000 og spør etter Skattehjelpen.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.