Dette får du hjelp til...

på skattekontoret


Arbeidsgivaravgift (endring og klage)

• Bustadsattest

Flyttemelding (personar)

Forskottsskatt (utrekning)

Fødselsattest

Fødselsnummerstadfesting

• Likning (klage)

• Likning (utskrift)

• Likningsattest

Meirverdiavgift (utrekning, inn- og utbetaling og klage)

Meirverdiavgiftsmanntalet

(kan og kontakte Einingsregisteret)

Namneendring

Namneval (førstegongs)

Provingsattest for ekteskap

Sjølvmelding

Skatteattest (meirverdiavgift)

Skattekort

• Stadfesting av namneendring

på skatteoppkrevjarkontoret


Arbeidsgivaravgift (innbetaling)

Forskottsskatt (innbetaling)

Lønns- og trekkoppgåve

Restskatt (innbetaling)

• Skatt til gode (utbetaling)

• Skatteattest (skatt, avgift m.m.)

Skatteoppgjer

• Tilleggsforskott (innbetaling)


Internett: skatteetaten.no

Skatteopplysninga: 800 80 000